Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

NIE UMYWAMY RĄK

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Królestwo Chrystusa jest transcendentne, uniwersalne, a także wieczne i nieprzemijające. Dzisiejszy świat, podobnie jak kiedyś Piłat, chce sądzić Chrystusa i chce pokazać nad Nim władzę. Choćby poprzez tworzenie praw pozostających w sprzeczności z Ewangelią. Współczesny świat często chce za wszelką cenę żyć tak, jakby Pana Boga w ogóle nie było, a jednocześnie tworzy prawa, które stanowią ewidentny zamach na życie drugiego człowieka, zwłaszcza tego słabego i bezbronnego. (…) Kiedyś Piłat pytał „cóż to jest prawda?”, a dziś mówi się wprost, że prawdy nie ma, są tylko narracje, kierowane emocjami. Stąd mniej lub bardziej jawna walka z krzyżem, który według wielu powinien zniknąć z horyzontu życia współczesnych społeczeństw, bo drażni, niepokoi, bo u kogoś budzi poczucie złości (…). Nie wolno nam zamykać na to wszystko oczu i nie wolno podejmować gestu Piłata, który umył ręce. Stajemy dzisiaj przy Chrystusie Królu Wszechświata jako Jego świadkowie, jako Jego rycerze, jako Jego obrońcy. Nie umywamy od Niego naszych rąk. Przeciwnie, (…) oddajemy Mu chwałę i uwielbienie, bo przecież tylko Jemu należy się chwała i moc na wieki wieków.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata w Katedrze Wawelskiej, 25 XI 2018 r.