Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

TROSKA O WOLNOŚĆ I WIARĘ

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Panowanie Chrystusa nie ma wymiaru politycznego, lecz posiada charakter duchowy. Nie opiera się ani na broni, ani na przemocy, opiera się na dobrowolnie przyjętej miłości Jezusa. (…) Jezus mówi o królestwie, ale nie jest to odniesienie do panowania, ale do prawdy. Chrystus przyszedł przynieść nowe panowanie Boże, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Od momentu zmartwychwstania Chrystusa Jego panowanie rozprzestrzenia się na wszystkich, którzy wierzą. Kto wypełnia wolę Bożą, już należy do tego królestwa. (…) Zadaniem stojącym dziś przed wiernymi świeckimi jest takie przeobrażanie instytucji i sytuacji społecznych, by nie skłaniały one do grzechu, ale by były poddane normom sprawiedliwości i miłości miłosiernej. To odnowienie powołania, godności człowieka, rodziny, kultury, gospodarki i polityki, a także wspólnoty międzynarodowej. Taka jest misja świeckich i taka pozostanie, dopóki świat nie stanie sięBoży. Miliony chrześcijan oddały za Jezusa swoje życie i dalej je dzisiaj oddają. Obecnie co trzy minuty ginie jeden chrześcijanin, a dzieje się tak dlatego, że ludzie odpowiadają z wdzięcznością za miłość Jezusa posuniętą do ostateczności.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata w Poznańskiej Katedrze, 25 XI 2018 r.