Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

W MOCY DUCHA (2)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Św. Jan Chrzciciel przygotowywał drogę dla Pana Jezusa. Wzywał do nawrócenia, nawiązując do proroka Izajasza: „Głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego” (Łk 3,4). Św. Paweł w Liście do Filipian podaje nam program prostowania ścieżek dla Pana. Ten program przyjmuje każdy z osobna, a jednocześnie jest to program duchowej odnowy dla małżeństw i rodzin. „Aby wasza miłość – modli się o to Apostoł – doskonaliła się coraz bardziej i bardziej… dla oceny tego, co lepsze” (Flp 1,9–10). Chodzi nie tylko o to, byśmy mieli postawę minimalizmu: „to jeszcze nie jest grzechem ciężkim, a więc możemy to czynić, albo tego zaniechać”. Lub przyjęli postawę usprawiedliwiającą siebie poglądami i czynami innych ludzi: „dziś inne czasy, każde małżeństwo stosuje antykoncepcję”. Trzeba, byśmy pytali Pana Jezusa: „co jest lepsze?”, „w jaki sposób możemy Ci służyć coraz lepiej?”. Św. Paweł ma „ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa” (Flp 1,6). Prorok Baruch wzywa: „Podnieś się… stań na miejscu wysokim… zobacz swe dzieci” (Ba 5,5). Adwent pomaga nam stanąć na miejscu
wysokim przez modlitwę, w czasie Rorat, uczestnicząc w Eucharystii, słuchając Bożego słowa. „Na miejscu wysokim” – odnajdujemy radość, nadzieję, drogę do pojednania z bliźnim, z małżonkiem, z teściami, z całą rodziną. „Złóż… szatę smutku i utrapienia” (Ba 5,1). „Para, która kocha i rodzi życie, jest prawdziwą, żywą figurą…, zdolną ukazać Boga Stwórcę i Zbawiciela” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „O miłości w rodzinie”, p. 11).
Propozycja postanowienia
Odnówmy w Adwencie pobożność maryjną – co to znaczy, że Maryja jest Niepokalanie Poczęta (8 grudnia)? Jaki jest sens i cel Rorat? W jaki sposób możemy przyjąć pomoc Maryi, by słuchać Bożego słowa?