Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

W MOCY DUCHA (3)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Trzecia Niedziela Adwentu jest wezwaniem do radości, umacnia nadzieję pokładaną w Bogu. „Nie bój się… niech nie słabną twe ręce, Pan, twój Bóg jest pośród ciebie, On… odnowi swą miłość” (So 3,16–17). Wiele jest przyczyn naszego smutku, wiele jest przyczyn zniechęcenia i rozpaczy w małżeństwie i rodzinie, osłabiona miłość w małżeństwie, zagrożenie rozpadem, choroba, zdrada, skłócenie członków rodziny, śmierć w rodzinie, alkoholizm… Wiele lęku jest w nas, w rodzinie: lęk o małżeństwo, rodzinę, o męża, o żonę, o dzieci, szczególnie, gdy dorastają. „Pan jest pośród ciebie, już nie będziesz bała się złego” (So 3,15). Izajasz pociesza: „Będę miał ufność i bać się nie będę” (Iz 12,2); „Pan jest moją mocą… On stał się dla mnie zbawieniem” (Iz 12,3). Św. Paweł pisze: „Radujcie się zawsze w Panu” (Flp 4,4). Zwróćmy uwagę na słowa: „zawsze” i „w Panu”. Wielu z nas mówi: łatwo się radować, gdy cieszymy się zdrowiem, zgodą, pomyślnością materialną. Ale gdy przychodzi cierpienie, fizyczne i duchowe, trudno jest nam zaufać i radować się. Radować się „zawsze” – to łaska i owoc pracy nad sobą. Cieszyć się „w Panu” – to znaczy opierając się na Bogu, jedności z Nim i ufając Bogu we wszystkim. „O nic się już zbytnio nie troskajcie” (Flp 4,6). „Zbytnio” – pisze św. Paweł, a więc – trzeba troszczyć się i ufać. W Adwencie szczególną Patronką jest Maryja, Niepokalana Dziewica. Uczy nas posłuszeństwa słowu Bożemu, pełnego zaufania Bożej woli i wypełniania zadań związanych z naszym powołaniem. Wiele razy wspominamy w Adwencie św. Jana Chrzciciela. O Panu Jezusie, którego był Poprzednikiem, mówił: „Idzie mocniejszy ode mnie… On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem” (Łk 3,16). Jest pełen odwagi i pokory: „Któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów” (Łk 3,16). Św. Jan Chrzciciel wzywa do dzielenia się tym, co mamy: „Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni” (Łk 3,11). „Słowo Boże nie ukazuje się jako sekwencja abstrakcyjnych teorii, ale jako towarzysz drogi dla rodziny” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „O miłości w rodzinie”, p. 22).
Propozycja postanowienia
Jak przeżywamy Adwent w rodzinie? Jak przygotowujemy siebie i dzieci na Boże Narodzenie?