Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

NIEDZIELA: SO 3,14–18A; IZ 12.2–3.4BCD,5–6; FLP 4,4–7; ŁK 3,10–18

JAN CHRZCICIEL PRZYGOTOWUJE PRZYJŚCIE CHRYSTUSA

Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: Cóż mamy czynić? On im odpowiadał: Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni. Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali Go: Nauczycielu, co mamy czynić? On im odpowiadał: Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono. Pytali Go też i żołnierze: A my, co mamy czynić? On im odpowiedział: Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.
ROZWAŻANIE
Jan cieszył się ogromnym autorytetem. Wynikało to zarówno z jasnego przekazu głoszonych nauk, w których widać głęboką troskę o człowieka, o sprawiedliwość, prawość i miłosierdzie, jak też i ze sposobu życia – naznaczonego autentyczną prostotą, radykalnym wyrzeczeniem i modlitwą. Głoszone nauki i styl życia proroka tworzyły harmonijną całość. W ten sposób Jan stał się wiarygodnym świadkiem Boga. I tego dziś Kościół potrzebuje najbardziej. Wiarygodnych biskupów, wiarygodnych księży, zakonników i sióstr zakonnych, wiarygodnych chrześcijan. O to starajmy się w naszym życiu, o to módlmy się dla ludzi Kościoła.

(rs)