Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

ADWENT TO CZAS SZCZEGÓLNEGO RACHUNKU SUMIENIA

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Czas Adwentu jest kolejnym w naszym życiu pogłębieniem pewności, że Bóg o nas pamięta. Przyjście Chrystusa jest największym dowodem Bożej pamięci o swoim ludzie, największym dowodem Jego miłości. Bóg o nas pamięta. Każdy Adwent to umocnienie tej pamięci, że jest, że czuwa, że kocha, że się troszczy. Ale Adwent jest także czasem rachunku z pamięci ludzkiej o Bogu. Każdy z nas powinien uczynić taki rachunek z własnej pamięci o Bogu, ale nie możemy pominąć także tego, co dzieje się z tą pamięcią w wymiarze społecznym. Jeśli Boga nie ma, jeśli się żyje tak, jakby Go nie było (…) w miejsce Boga pojawia się wszechmocny bożek pieniądza i zysku, a wraz z nim, zgodnie z logiką tego bożka, bezwzględność w dążeniu do osiągnięcia własnych celów. Stąd skrajny indywidualizm, egoizm, ideologia samorealizacji za wszelką cenę, a w konsekwencji odejście od najbardziej podstawowej ludzkiej solidarności (…). Adwent to czas umocnienia się w pamięci – poprzez Eucharystię, która przypomina nam jak Bóg do końca nas umiłował. Eucharystia to bezbrzeżna tajemnica miłości, która jednocześnie jest miłością Bożą tworzącą z nas wspólnotę.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. sprawowanej z okazji
Święta Kupca w kościele św. Barbary w Krakowie, 9 XII 2018 r.