Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

NIEPOKALANIE POCZĘTA

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Niepokalana pragnie, aby dzieło Jej Syna, przynoszące nam zbawienie, nie poszło na marne. Ona staje się dla nas znakiem
czystości wszystkiego, co się z Boga poczęło. Także symbolem nowego człowieka, który rodzi się w nas, gdy Pan dotyka w nas swoją mocą. Niepokalana – „jedyna chluba naszej skażonej natury” – ukazuje nam, że istota ludzkiej godności leży w całkowitym oddaniu się Bogu. Bez takiej postawy nie ma mowy o prawdziwym
kapłaństwie, zgodzie w małżeństwie i życiu rodzinnym ani o współdziałaniu między mężczyznami i kobietami w społeczeństwie, ani
współpracy między Bogiem i rodziną ludzką w dziele zbawienia. Dobrze zrozumiał to św. Maksymilian Kolbe, oddając Jej siebie samego i całą swą pracę. A ogrom dzieł wykonanych przy wsparciu Niepokalanej ukazuje nam, do czego zdolny jest człowiek, który zawierzył się całkowicie Niepokalanej. Za każdym razem, gdy doświadczamy naszej kruchości i oczarowania złem, możemy zwrócić się do Niej, a nasze serce otrzyma światło i pociechę. Również w próbach życia, pośród burz, które grożą upadkiem naszej wierze i nadziei, pomyślmy, że jesteśmy Jej dziećmi i że korzenie naszej egzystencji sięgają nieskończonej łaski Boga.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. sprawowanej w bazylice św. Jana w Berlinie, 8 XII 2018 r.