Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

W MOCY DUCHA (4)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Św. Józef w Betlejem szuka miejsca dla mającego się narodzić Pana Jezusa. „Nie było miejsca w gospodzie” – czytamy w Ewangelii. Zbawiciel przychodzi na świat w szopie dla zwierząt. Dziecię Jezus zostaje złożone w żłobie. Przed świętami trwają przygotowania: sprzątanie, zakupy, zastanawianie się, jakimi prezentami obdarzyć bliskich. Wiele uwagi poświęca się zazwyczaj wieczerzy wigilijnej. Wszyscy chcą być wierni tradycji chrześcijańskiej i rodzinnej. Niektórzy wyjeżdżają za granicę na narty. Nie będzie Pasterki, nie będzie Komunii świętej, może będą kolędy, a nawet – jakby wieczerza wigilijna z choinką. Nie będzie niepowtarzalnej atmosfery religijnej i rodzinnej. W IV niedzielę Adwentu przeżywamy na nowo Zwiastowanie: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa” (Łk 1,38). Ewangelia ze Mszy świętej prowadzi nas do Elżbiety. Maryja przynosi do Elżbiety pod sercem Jezusa. Elżbieta nosi w łonie Jana Chrzciciela. Św. Elżbieta, gdy ujrzała Maryję, wydała
okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona” (Łk 1,42). „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana” (Łk 1,45) – te słowa Elżbiety streszczają postawę Maryi wobec Boga i Jego planów. Jest to wzór dla każdego z nas, na całe życie, ale jest to szczególny wzór, jak przeżywać święta Bożego Narodzenia. Te święta, a szczególnie wieczerza wigilijna, są łaską Bożą, aby umocnić, nieraz osłabioną, miłość małżeńską i rodzinną. Jest to szansa, aby – także w wychowaniu – umocnić wiarę, przypomnieć, że w życiu najważniejszy jest Bóg i Jego plany. Wielu będzie się cieszyć dzieleniem
się opłatkiem, wielu będzie płakać, bo ktoś odszedł od rodziny, ktoś odszedł do wieczności i pozostało wspomnienie oraz wielki ból. Cieszyć się będą szczególnie ci, którzy będą dziękować Bogu za dar dziecięcia: „Kto przyjmuje jedno z tych małych, Mnie przyjmuje” (por. Mt 18,5). „Przed każdą rodziną ukazuje się ikona Rodziny z Nazaretu, z jej codziennym trudem” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „O miłości
w rodzinie”, p. 30).
Propozycja postanowienia
Na ile od nas zależy, starajmy się, by święta były przeżywane wokół Dzieciątka Jezus, z Maryją i Józefem.