Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

NIEDZIELA: MI 5,1–4A; HBR 10,5–10; ŁK 10,1,39–45

MARYJA JEST MATKĄ OCZEKIWANEGO MESJASZA

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana.
ROZWAŻANIE
Jeszcze jedno błogosławieństwo. Tym razem wypowiedziane przez kobietę. Chodzi o tych, którzy uwierzyli. Maryja należy od grona szczęśliwych, którzy uwierzyli. Jezus potwierdził później intuicję Elżbiety, gdy do błogosławionych zaliczył ludzi, którzy przyjmują słowo Boże i wierzą w nie. To błogosławieństwo nie zostało nigdy odwołane. Nadal jesteśmy błogosławieni, gdy wierzymy, gdy przyjmujemy słowo Boże, gdy jesteśmy słowu Boga posłuszni.

(rs)