Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

JUBILEUSZ 750-LECIA ŚMIERCI BŁ. SALOMEI (1268–2018)

Krakowska wspólnota Sióstr Klarysek przeżywa wielki jubileusz związany z osobą pierwszej polskiej klaryski. Obchody jubileuszowe rozłożone zostały na szereg nowennowych lat, miesięcy, dni. Ten czas sprzyjał poznawaniu tej wyjątkowo radykalnej i duchowo pięknej postaci sprzed wieków. Salomea odkryła, że na Miłość odpowiada się miłością: całkowitą, pełną oddania i rezygnacji z siebie.

KSIĄŻĘCY DAR

Malarz nieokreślony, Wizja bł. Salomei. Obraz jubileuszowy, olej na blasze miedzianej, 1759–1773. Kraków, klasztor Sióstr Klarysek

Bł. Salomea Piastówna jako pierwsza na ziemiach polskich wstąpiła do II Zakonu św. Franciszka z Asyżu, zwanego wówczas zakonem Ubogich Pań albo Sióstr Damianitek (od kapliczki San Damiano pod Asyżem). Pierwsze naśladowczynie ideałów ewangelicznych w duchu asyskiego Poverella – w tym ustronnym miejscu Umbrii, w którym św. Franciszek otrzymał od Ukrzyżowanego Chrystusa słowa prośby o ratowanie Domu Bożego – utworzyły przed ponad 800 laty, pod natchnieniem św. Klary, pierwszą żeńską wspólnotę zakonną. Obecne obchody klariańskiego Roku Jubileuszowego w Polsce mają wymiar szczególny: Siostry Klaryski celebrują 750. rocznicę narodzin dla nieba pierwszej przedstawicielki tej wspólnoty zakonnej w naszym kraju. Szczególnie uroczysty przebieg miały obchody jubileuszowe, które świętował i jeszcze do końca 2018 r. kontynuuje krakowski klasztor przy ul. Grodzkiej 54 – będący wspólnotą wywodzącą się od pierwszej polskiej klaryski.