Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

JUBILEUSZOWY HYMN

Stanisław Wyspiański, Bł. Salomea upuszczająca z rąk książęcą koronę w otoczeniu lilii symbolizujących czystość, witraż, proj. 1897–1902, wyk. Innsbruck 1899–1904. Kraków, prezbiterium bazyliki oo. Franciszkanów (Fot. A. Wojnar)

Błogosławiona Salomea Piastówna (1211/12–1268) pochodziła z książęcego rodu. Odrzuciła koronę królewską i wybrała ubóstwo. Idąc śladem św. Ojca Franciszka i św. Klary, została pierwszą polską klaryską. Jej wyjątkowa osobowość i historia życia również dziś może stać się inspiracją w odkrywaniu swojego miejsca i powołania w życiu, a przede wszystkim w Sercu Boga.

CHOĆ TYLE WIEKÓW

Choć tyle wieków od Ciebie nas dzieli,
Nasza Patronko, święta Salomeo!
Wraz z aniołami w niebie szczęśliwa,
O Tobie pamięć wciąż żywa! * W Polsce wciąż jest żywa!
Jesteś dziś dla nas i chlubą, i chwałą,
Cennym klejnotem w piastowskiej koronie,
Wszystkich rodaków ozdobą wspaniałą
I drogą perłą w świętych gronie! * W polskich świętych gronie!
O lilio biała, coś na naszej ziemi
Zakwitła blaskiem cnoty i piękności,
Ty się modlitwą wstaw za Polską całą,
By kwitła nadzieją i wiarą. * Miłością i wiarą. (…)
O polska księżno, wdowo i klarysko
Przylgnęłaś sercem do Boga samego;
Tyś opuściła światowe radości,
Uproś nam świętość życia. * Świętość życia swego.
Módl się za naród, za Ojczyznę – Polskę,
Wspieraj nas w walce swymi modlitwami.
Otocz swe dzieci płaszczem miłosierdzia,
Umiłowana Salomeo, * Wstawiaj się za nami.
Fragment hymnu jubileuszowego (Opracowanie tekstu Siostry Klaryski, muzyka Piotr Pałka) Kraków, 7 listopada 2017 r.