Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

POCHWAŁA ŻYCIA

Ks. Abp Stanisław Gądecki

Kiedy nadszedł stosowny czas, w którym Bóg postanowił posłać zwycięskiego Potomka między ludzi, „musiał najpierw wzbudzić na świecie cnotę, która byłaby zdolna przyciągnąć Go do nas. Potrzebna Mu była Matka, która by Go zrodziła w ludzkim świecie. Cóż więc uczynił? Stworzył Dziewicę Maryję, czyli sprawił, że na ziemi pojawiła się czystość tak wielka, iż w tej przejrzystości mógł się zogniskować i pojawić jako Dziecię” (Teilhard de Chardin, Środowisko Boże, cz. 3). (…) Dlatego też Maryja jest sama w sobie hymnem i pochwałą życia. Jest istotą w której zrealizują się słowa Jezusa: „Ja przyszedłem po to aby dać im życie, by mieli je
w obfitości” (J 10,10). (…) Ona jest „pełna łaski” i całą swoją osobą odzwierciedla blask jasności „Słońce”, którym jest Bóg. Ona ma pod swoimi stopami księżyc, symbol śmierci i śmiertelności. Jest wolna od jakiegokolwiek cienia śmierci i całkowicie napełniona prawdziwym życiem. Podobnie jak śmierć nie ma już władzy nad Zmartwychwstałym Panem (Rz 6,9), tak – z łaski i uprzywilejowania Bożego – również Maryja jej nie podlega.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. sprawowanej w Bazylice św. Jana w Berlinie, 8 XII 2018 r.