Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Sałatka z awokado

Sałatka z awokado

Skład­ni­ki:

(prze­pis na dwie por­cje)
2 misecz­ki (500 ml) liści sała­ty
1 śred­ni pomi­dor, pokro­jo­ny w ósem­kę
1 cien­ko pokro­jo­ne jabł­ko
1 pokro­jo­ny owoc awo­ka­do
¼ misecz­ki (50 ml) star­te­go sera light (30 g)
tar­ta skór­ka cytry­no­wa oraz parę kro­pel soku cytry­no­we­go

Przy­go­to­wa­nie: Wymie­szaj wszyst­kie skład­ni­ki. Polej swo­im ulu­bio­nym die­te­tycz­nym dres­sin­giem do sała­tek.

Czas przy­go­to­wa­nia: 10 min.

Zdro­wo bez sło­dze­nia