Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Sałatka z czerwonej cykorii z truskawkami

Sałatka z czerwonej cykorii z truskawkami

Skład­ni­ki:

125 g czer­wo­nej cyko­rii tre­vi­so
125 g czer­wo­nej cyko­rii chiog­gia
250 g tru­ska­wek
1 łyż­ka zia­ren seza­mu
ocet bal­sa­micz­ny
4 łyż­ki oli­wy extra ver­gi­ne
sól i pieprz

Przy­go­to­wa­nie:

Oczy­ścić, wypłu­kać i deli­kat­nie osu­szyć liście cyko­rii tre­vi­so i chiog­gia. Podzie­lić według uzna­nia na dwie lub trzy czę­ści więk­sze liście i wszyst­ko wło­żyć do dużej miski sałat­ko­wej. Oczy­ścić tru­skaw­ki, pokro­ić na czte­ry lub sześć czę­ści, zależ­nie od wiel­ko­ści. Dopra­wić cyko­rię oli­wą, solą i pie­przem. Wyło­żyć na tale­rze, dodać na każ­dy garst­kę tru­ska­wek i posy­pać ziarn­ka­mi seza­mu. Dopra­wić odro­bi­ną octu bal­sa­micz­ne­go, jesz­cze raz oli­wą, dodać szczyp­tę pie­przu i poda­wać.

Super­pro­ste goto­wa­nie. Nie wię­cej niż 6 skład­ni­ków”