Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Sałatka z czerwonej kapusty, brokułów i sera asiago

Sałatka z czerwonej kapusty, brokułów i sera asiago

Skład­ni­ki:

400 g bro­ku­łów
400 g czer­wo­nej kapu­sty
150 g czer­wo­nej cyko­rii
150 g sera asia­go
5–6 zia­ren jałow­ca
ocet bal­sa­micz­ny
5 łyżek oli­wy extra ver­gi­ne
sól pieprz

Przy­go­to­wa­nie: Umyć bro­ku­ły, podzie­lić na drob­ne kawał­ki, goto­wać w oso­lo­nej wodzie z łyż­ką oli­wy oko­ło 5 minut, aby były kru­che. Odce­dzić i ostu­dzić. Posie­kać czer­wo­ną kapu­stę. Na patel­ni roz­grzać 2 łyż­ki oli­wy, dodać 3–4 ziar­na pie­przu, zgnie­cio­ny jało­wiec i szczyp­tę soli, doło­żyć pocię­tą kapu­stę i goto­wać 6–7 minut, cią­gle mie­sza­jąc. Umyć cyko­rię i porwać na kawał­ki. Pokro­ić na małe trój­ką­ty ser asia­go, dodać do goto­wa­nych warzyw, dopra­wić oli­wą, octem bal­sa­micz­nym i poda­wać.

Czas przy­go­to­wa­nia: 10 min.

Czas goto­wa­nia: 15 min.

Super pro­ste goto­wa­nie. Nie wię­cej niż 6 skład­ni­ków” Wydaw­nic­two Jed­ność z Kielc