Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Smażony dorsz z cytryną i pomidorami

Smażony dorsz z cytryną i pomidorami

Skład­ni­ki:

700 g file­tów z dor­sza
250 g róż­nych pomi­dor­ków
1 cytry­na
3 łyżecz­ki pie­trusz­ki, tymian­ku i maje­ran­ku
70 g buł­ki tar­tej
2 łyż­ki musz­tar­dy
5 łyżek oli­wy extra ver­gi­ne
sól i pieprz

Przy­go­to­wa­nie:

Wymie­szać buł­kę tar­tą z zio­ła­mi, dodać sok i skór­kę z cytry­ny. Dopra­wić solą oraz pie­przem. Moż­na dodać łyż­kę zmie­lo­nych mig­da­łów. Pokro­ić file­ty z dor­sza na kawał­ki (3 cm), posma­ro­wać musz­tar­dą i obto­czyć w przy­go­to­wa­nej panier­ce. Sma­żyć na patel­ni z nie­wiel­ką ilo­ścią oli­wy na zło­ci­sty kolor. W tym cza­sie prze­po­ło­wić pomi­dor­ki; dopra­wić solą, pie­przem i odsta­wić. Odsą­czyć usma­żo­ne­go dor­sza na papie­ro­wym ręcz­ni­ku i poda­wać z sałat­ką z pomi­do­rów.

Super­pro­ste goto­wa­nie. Nie wię­cej niż 6 skład­ni­ków”, Wydaw­nic­two Jed­ność z Kielc, tel. 41 349 50 50, www.jednosc.com.pl, e-mail: jednosc@jednosc.com.pl