Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 18/2011 strona 31 foto

Spotkanie obrońców życia człowieka z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Kurii Krakowskiej 13 VIII 1991 r.