Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Tagine z kurczaka z cytryną kandyzowaną

Tagine z kurczaka z cytryną kandyzowaną

Skład­ni­ki:

2 łyż­ki przy­pra­wy ras el hano­ut
2 cytry­ny kan­dy­zo­wa­ne w soli
4 udka z kur­cza­ka
2 łyż­ki oli­wy z oli­wek
2 cebu­le
1 jarzy­no­wa kost­ka bulio­no­wa
sól, pieprz

Przy­go­to­wa­nie:

W ron­dlu żeliw­nym pod­grzać oli­wę i przy­ru­mie­nić udka, czę­sto je prze­wra­ca­jąc. W mię­dzy­cza­sie cebu­le obrać i pokro­ić na cien­kie pla­ster­ki. Cytry­ny kan­dy­zo­wa­ne pokro­ić w ćwiart­ki. Do udek dodać cebu­le, cytry­ny, pokru­szo­ną kost­kę bulio­no­wą. Posy­pać przy­pra­wą ras el hano­ut i dobrze wymie­szać. Wlać 2 szklan­ki wody, poso­lić, popie­przyć, i na małym ogniu goto­wać przez 40 minut, aż udka będą mięk­kie.

Potra­wy duszo­ne 3 skład­ni­ki / 15 minut. Wydaw­nic­two Jed­ność z Kielc, tel. 41 349 50 50, www.jednosc.com.pl, e mail: jednosc@jednosc.com.pl