Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Tiramisu z ricottą

Tiramisu z ricottą

Skład­ni­ki:
Kawa zbo­żo­wa
70 g cukru trzci­no­we­go
300 g ricot­ty
kakao
70 g gorz­kiej cze­ko­la­dy
220 ml śmie­tan­ki
200 g podłuż­nych bisz­kop­tów
Przy­go­to­wa­nie:

Ricot­tę roz­trze­pać z cukrem tak, aby uzy­skać puszy­stą masę. W misce ubić mik­se­rem śmie­tan­kę na sztyw­no. Połą­czyć zawar­tość obu misek, mie­sza­jąc od dołu do góry, aby nie znisz­czyć kon­sy­sten­cji. Gorz­ką cze­ko­la­dę zetrzeć na tar­ce. 1–2 łyż­ki kre­mu z ricot­ty wyło­żyć do naczy­nia. Bisz­kop­ty umo­czyć w zim­nej kawie zbo­żo­wej i uło­żyć war­stwą na kre­mie. Przy­kryć je war­stwą ser­ka, posy­pać star­tą cze­ko­la­dą. Kon­ty­nu­ować ukła­da­nie warstw, aż do wyczer­pa­nia pro­duk­tów. Na koniec wyło­żyć krem twa­roż­ko­wy i posy­pać kakao. Odsta­wić do lodów­ki na kil­ka godzin przed poda­niem.

Kuch­nia lek­ko­straw­na. Naj­lep­sze prze­pi­sy na prze­ką­ski, dania i dese­ry w wer­sji light”