Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

W mocy Bożego Ducha (6)

ks. bp Jan Szkodoń Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej

„Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest” (Łk 3,21) – czytamy w Ewangelii św. Łukasza. Jan Chrzciciel przygotowywał naród izraelski na przyjście Mesjasza. Nawiązując do proroka Izajasza, wzywał do prostowania ścieżek swego życia. „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem” (Łk 3,16).

Chrzest Janowy był znakiem pokuty i nawrócenia. Ten, kto przyjmował chrzest z rąk Jana, wyznawał swoje grzechy i obiecywał poprawę życia.

W czasie chrztu Pana Jezusa w Jordanie objawiła się tajemnica Trójcy Świętej. „Otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, a Tobie mam upodobanie” (Łk 3,21–22).

Święto Chrztu Pańskiego pomaga nam na nowo przyjąć nakaz Chrystusa odchodzącego do nieba: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19).

Przez sakramentalny Chrzest mamy udział w życiu Bożym. Stajemy się przybranymi dziećmi Bożymi, braćmi, siostrami Chrystusa, świątynią Ducha Świętego. Chrzest wprowadza nas do wspólnoty Kościoła. Stajemy się cząstką Mistycznego Ciała Chrystusa. Ten pierwszy sakrament otwiera nas na pozostałe sakramenty. Chrzest święty wraz z Bierzmowaniem i Eucharystią zobowiązuje nas do apostolstwa. Jesteśmy odpowiedzialni za wiarę i zbawienie naszych bliźnich.

Prorok Izajasz zapowiadał, że Mesjasz, który przyjdzie, „nie złamie trzciny nadłamanej… On z mocą ogłosi Prawo, nie zniechęci się ani nie załamie. Ja, Pan… ustanowiłem Cię światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców” (Iz 42,3–4.6–7).

Izajaszowe proroctwo wypełniło się w Chrystusie, ale to proroctwo jest światłem dla tych, którzy przez wiarę i Chrzest należą do Chrystusa. Programem pokory i cierpliwości, wolności i wiernej miłości.

„Rodziny… podobnie jak Maryja, są zachęcone do przeżywania odważnie i z pogodą ducha swoich obowiązków rodzinnych, smutnych i porywających, do strzeżenia i rozważania w sercu Bożych cudów” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „O miłości w rodzinie”, p. 30).

Propozycja postanowienia

Postarajmy się w tym roku, by wszyscy członkowie rodziny wiedzieli i pamiętali o dacie swego Chrztu.

bp Jan Szkodoń