Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

W mocy Ducha (5)

ks. bp Jan Szkodoń Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej

W uroczystość Objawienia Pańskiego dziękujemy Bogu, który w Chrystusie, Wcielonym Jego Synu, staje się bliski dla wszystkich ludzi. Przybycie Mędrców do Betlejem, pokłon oddany Dziecięciu Jezus objawia światu, że Syn Boży, Słowo Odwieczne, ciałem się stało i zamieszkało między nami.

Mędrcy są symbolem wszystkich ludzi, którzy szukają prawdy, tęsknią za miłością. Inicjatywa należy do Boga, który stworzył człowieka jako istotę, która wciąż szuka Istoty Najwyższej. Bożą odpowiedzią na to pragnienie była gwiazda, którą Mędrcy ujrzeli na wschodzie. Ta gwiazda prowadziła Mędrców do Betlejem.

Gdy Mędrcy przybyli do Jerozolimy, pytali, gdzie się narodził król żydowski. Herod wezwał Mędrców, pytał o czas ukazania się gwiazdy. Kłamliwie mówił im, że chce pokłonić się nowemu królowi. Herod przeraził się wiadomością o narodzeniu króla i zapewne już wtedy myślał o zgładzeniu Dziecięcia.

Mędrcy złożyli dary i „inną drogą udali się do ojczyzny” (Mt 2,12).

Święto Objawienia, najstarsze ze wszystkich świąt chrześcijańskich, wzywa nas do wciąż nowego przyjęcia Boga, który się objawia i przyjęcia zadania, aby innym ludziom, począwszy od rodziny, przybliżać Boga, który objawia się jako miłościwy Bóg w Trójcy Osób.

W każdym człowieku jest wrodzona tęsknota za Bogiem, który jest źródłem miłości i nadziei. Każdy z nas, i każda rodzina, odkrywa „gwiazdę”, przede wszystkim w swoim wnętrzu, która pociąga, zachwyca, obiecuje pokój i szczęście. Jednocześnie na drodze szukania i odnajdywania znajdują się kłamliwi doradcy, współcześni Herodowie, którzy chcą usunąć z naszego serca i z naszego życia Tego, który się objawia.

W szczególny sposób w rodzinie Chrystusa, Syn Boży objawia się człowiekowi przez człowieka, szczególnie objawia się dzieciom przez rodziców.

Przy żłóbku betlejemskim niech się gromadzi każda rodzina, niech „zadrży i rozszerzy się… serce” (Iz 60,5).

„Podobnie jak Mędrcy, rodziny są zaproszone do kontemplowania Dzieciątka i Jego Matki, by upaść na twarz i oddać Mu pokłon” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „O miłości w rodzinie”, p. 30).

Propozycja refleksji

Czy – jako ojciec – objawiam Boga, miłosiernego Ojca? Czy – jako matka – objawiam wobec dzieci dobroć i wymagania Matki Maryi?

 

ks. bp Jan Szkodoń
Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej