Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

W naszej rodzinie

Radio Maryja Katolicki Głos W Twoim Domu

Redaktor odpowiedzialny o. Bolesław Słota CSsR
Redakcja Zdzisław Kiresztura
Adres redakcji ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków 
tel. 124232257
(w godz. 10.00-14.00)
E-mail wnr@wychowawca.pl