Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Wołowina z marchewkami

Wołowina z marchewkami

Skład­ni­ki:

800 g mar­che­wek
800 g – 1 kg woło­wi­ny (np. prę­gi)
2 cebu­le
2 łodyż­ki tymian­ku
2 łyż­ki ole­ju
1 łyż­ka mąki
1 woło­wa kost­ka bulio­no­wa
sól i pieprz

Przy­go­to­wa­nie:

Mar­chew­ki obrać i pokro­ić na gru­be pla­ster­ki. Cebu­le obrać i pokro­ić na cien­kie pla­ster­ki. W żeliw­nym ron­dlu pod­grzać olej i z każ­dej stro­ny przy­ru­mie­nić kawał­ki woło­wi­ny. Woło­wi­nę posy­pać mąką i mie­szać przez kil­ka chwil. Dodać pokru­szo­ną kost­kę bulio­no­wą, mar­chew­ki i cebu­le oraz tymia­nek. Przy­pra­wić solą i pie­przem. Wlać 1½ litra wody i przy­kryć. Na małym ogniu goto­wać przez 90 minut.

Potra­wy duszo­ne. 3 składniki/15 minut”, Wydaw­nic­two Jed­ność z Kielc, tel. 41 349 50 50, www.jednosc.com.pl; e-mail: jednosc@jednosc.com.pl