Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Zapiekana zupa cebulowa

Skład­ni­ki:

1 bagiet­ka
1 łodyż­ka świe­że­go tymian­ku
500 g cebu­li
150 g tar­te­go sera
70 g masła
2 jarzy­no­we kost­ki bulio­no­we
szczyp­ta gał­ki musz­ka­to­ło­wej
sól i pieprz

Przy­go­to­wa­nie:
Cebu­le obrać i pokro­ić na cien­kie pla­ster­ki. W ron­dlu żeliw­nym sto­pić masło i na małym ogniu sma­żyć cebu­le przez 3–4 minu­ty. Wlać litr cie­płej wody, dodać pokru­szo­ną kost­kę bulio­no­wą, tymia­nek, gał­kę musz­ka­to­ło­wą, sól i pieprz. Na śred­nim ogniu goto­wać przez 25 minut. Nagrzać grill w pie­kar­ni­ku. Do czte­rech mise­czek nało­żyć po kil­ka kawał­ków bagiet­ki i dodać tro­chę tar­te­go sera. Wlać zupę, zno­wu nało­żyć kawał­ki bagiet­ki i posy­pać serem. Zapie­kać przez 5 minut.
Czas przy­go­to­wa­nia: 15 min.
Czas goto­wa­nia: 35 min.