Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Zapiekanka z batatów z mlekiem kokosowym i imbirem

Zapiekanka z batatów z mlekiem kokosowym i imbirem

Skład­ni­ki:

1 łyżecz­ka mie­lo­ne­go imbi­ru
200 g tar­te­go sera
400 ml mle­ka koko­so­we­go
1 kg bata­tów
kil­ka łody­żek szczy­pior­ku
1 jarzy­no­wa kost­ka bulio­no­wa
3 jaj­ka
masło
pieprz

Przy­go­to­wa­nie:

Bata­ty obrać, pokro­ić w kost­kę, wsy­pać do 200 ml wody z pokru­szo­ną kost­ką bulio­no­wą i mle­kiem koko­so­wym, goto­wać przez 20 minut. Bata­ty prze­pu­ścić przez wyci­skar­kę do ziem­nia­ków. Do puree z bata­tów wbić jaj­ka, dodać ½ por­cji sele­ra, imbir i pieprz. Wymie­szać. Pie­kar­nik nagrzać do tem­pe­ra­tu­ry 200°C. Naczy­nie do zapie­ka­nia posma­ro­wać masłem, do naczy­nia prze­ło­żyć puree z bata­tów i posy­pać pozo­sta­łym tar­tym serem. Zapie­kać przez 15 minut w pie­kar­ni­ku i następ­nie przez 5 minut pod gril­lem pie­kar­ni­ka. Posy­pać posie­ka­nym szczy­pior­kiem i podać.

Zapie­kan­ki. 3 skład­ni­ki /15 minut”, Wydaw­nic­two Jed­ność z Kielc, tel. 41 349 50 50, www.jednosc.com.pl, e mail: jednosc@jednosc.com.pl