Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Zasady Dekalogu

Ks. abp. Marek Jędraszewski

Dla wielu osób spotkanie wigilijne to nie tylko spotkanie z najbliższymi i pełne wzajemnego ciepła życzenia, ale także przeniknięte nostalgią spojrzenia na puste miejsce przy stole. Na to miejsce, które jeszcze rok temu zajmował ktoś nam bardzo bliski, drogi, kochany. Tak zapewne było w domach górników, którzy zaledwie kilka dni temu zginęli w Karwinie. (…) 10 grudnia 1918 roku biskupi polscy skierowali do rodaków historyczne Orędzie do Duchowieństwa i Wiernych. Już wówczas biskupi domagali się i wzywali Polaków, katolików, o jednoznaczną ich postawę, zdając sobie sprawę, że nie może być mowy o żadnej połowiczności pomiędzy Bogiem a rzeczywistością bez Niego. (…) Zasady państwa polskiego powinny być kształtowane na prawach sumienia i moralnych zasadach wynikających z Dekalogu. Dzisiaj także rozumiemy konieczność budowania Rzeczypospolitej, fundamentów państwa polskiego opartych na zasadach Dekalogu i na poszanowaniu głosu sumienia. (…) Tylko ten fundament przypomina, że bez Dekalogu i poszanowania najbardziej podstawowych praw człowieka, każdego człowieka od chwili poczęcia do naturalnej śmierci, nie będzie sprawiedliwej ani w pełni wolnej Polski.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Pasterki sprawowanej w Katedrze Wawelskiej, 25 XII 2018 r.

Ks. abp Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski