Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Zupa krem z jabłek i dyni

Zupa krem z jabłek i dyni

Skład­ni­ki:

1 dynia
3 jabł­ka
30 g masła
1 kawa­łek świe­że­go imbi­ru
2 łyż­ki orze­chów wło­skich
2 łyż­ki oli­wy z oli­wek extra ver­gi­ne
maje­ra­nek
sól i pieprz

Przy­go­to­wa­nie:

Oczy­ścić dynię i pokro­ić na dość małe kawał­ki. W ron­dlu roz­pu­ścić masło, dodać dynię i dusić przez kil­ka minut. Jabł­ka obrać, pokro­ić i dodać do dyni, kon­ty­nu­ując dusze­nie do chwi­li, gdy będą mięk­kie. Jeże­li potrze­ba, nale­ży dolać gorą­cą wodę. Po ugo­to­wa­niu prze­ło­żyć wszyst­ko do mik­se­ra, wle­wa­jąc oli­wę, doda­jąc sól, pieprz i star­ty imbir.

Zmik­so­wać do uzy­ska­nia gład­kie­go i jed­no­rod­ne­go kre­mu. Roz­ło­żyć do czte­rech bulio­nó­wek, posy­pać świe­żym maje­ran­kiem i poda­wać z posie­ka­ny­mi orze­cha­mi.

Zło­ta łyż­ka. 1000 naj­lep­szych prze­pi­sów kuch­ni wło­skiej – Bal­la­ri­ni Gio­van­ni,  Wydaw­nic­two Jed­ność z Kielc, tel. 41 349 50 50, www.jednosc.com.pl, e mail: jednosc@jednosc.com.pl