Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Życzenia błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia

Narodzenie Jezusa

Niech ta świę­ta Noc, gdy Bóg się rodzi wśród ludzi, przy­nie­sie pokój i radość w naszych ser­cach.

Wszyst­kim Czy­tel­ni­kom  bło­go­sła­wio­nych, zdro­wych, pogod­nych Świąt Boże­go Naro­dze­nia.

Redak­cja